ALGIZ GLÄNTA - CHILLOUT STAGE

Runan Algiz sprider budskapet att kommunicera och vara i kontakt med naturen och djuren. I denna sfärm, när vi vår kraft och skapar mental skärpa. Vi är medvetna och ansvarfulla varelser och medans vi bygger upp vår inre styrka, ger Algiz oss ett starkt skydd.
Musiken som kommer att spelas här är meditativa, lugna och harmoniska toner. En del band är inbjudna hit för att dela med sig akustiska instrument och texter med stärkande budskap. Här får vi ro och glädjen till att förena oss med Algiz.


The rune Algiz spreads the message to communicate and be in contact with the nature, earth and animals. In this, we care for our inner force and create mental strength. We are conscious and responsible, and while building our inner strength, Algiz gives us a strong protection.
The music that will be played here is meditative, calm and harmonic tones. Some bands are invited to share acoustic instruments and texts with reinforcing messages. Here we find peace and joy to unite with Algiz.

algizglanta 1algizglanta 2

THURSDAY 21 of June

18:00-23:30 Roots modulation
23:30-02:00 Chabo

FRIDAY 22 of June

15:00-17:30 3,14 A
17:30-19:00 Icaruz
19:00-20:30 Mama Gaia
20:30-22:00 Goomba
22:00-00:00 David Laake
00:00-02:00 FIFFI

SATURDAY 23 of June

10:00-11:45 Pluring
12:30-13:30 Fisherkings
13:30-14:30 Aukustik
14:30-17:00 Daniel
17:00-18:30 Ghostscent
18:30-20:00 Azgeir
20:00-00:00 Surprice Act
00:00-00:15 URLA CEREMONI
00:30-02:00 Psyka

SUNDAY 24 of June

10:00-13:00 Couckoo´s HI-FI
13:00-14:30 Sun Anga
14:30-16:00 Skyvibes
16:00-17:30 Cleo Symbioz
17:30-19:00 Kalya Scintilla
19:00-20:45 Vibrasphere By Robert Elster

TICKETS

1st  phase 750 SEK 
2nd phase 850 SEK 
3rd  phase 950 SEK

Keep in mind we have a limited number of tickets

BUY YOUR TICKET HERE