REIDS HALL - MAINFLOOR

Detta är platsen för oss att komma i kontakt med ditt högsta jag. Genom dansen och musikens rytmer svävar vi ut i kosmos, jorden och in i oss själva. Runan Reid står för skydd i resan, kontakten och rörelserna. Genom Reids framåtgående kraft hittar vi vägen till vårt sanna jag.
Denna plats kommer att ge oss utrymmet att dansa till psykadelisk & tribalistisk trance techno progressiv musik.


This is the place for us to get in touch with your highest self. Through the dance and the rhythms of music we are flying up to cosmos, floating in to the earth and making peace in ourselves. The rune Reid stands for protection in journeys, contacts and movements. Through Reid's forward power we find the way to our true self.
This sacred place will give us the chance to dance to psychedelic & tribalistic trance techno progressive music.

reidshall 1reidshall 2

FRIDAY 22 of June

12:30-13:00 Preparation for celebration
13:00-14:00 Midsummer Celebration

Main floor opens

14:00-16:00 Spinney Lainey
16:99-18:00 Sofire + Helicoptria
18:00-20:00 Oden
20:00-22:00 Anneli
22:00-00:00 Khatnip
00:00-02:00 Náttrún
02:00-04:00 Anneli

SATURDAY 23 of June

10:45-11:45 Harmonic Music and Overtone Song
12:00-14:00 Pluring
14:00-15:30 Shinouda
15:30-17:30 Korento
17:30-20:00 Psyka
20:00-22:00 Elenayantra
22:00-00:00 Derango
00:00-00:15 URLA CEREMONI
00:15-02:00 Nangijala
02:00-04:00 Nasiri & Són - Sufi Experience

SUNDAY 24 of June

12:00-13:30 Loa Morales
13:30-15:30 Mama Gaia
15:30-16:30 Big Foot
16:30-18:30 Shantarolf
18:30-20:30 Noma
20:30-22:00 Merkaba
22:00-23:00 Hellquist
23:00-00:00 David Kras
00:00-02:00 Mio Vibe
02:00-02:15 Fire performance
02:15-04:00 Vibrasphere By Robert Elster

TICKETS

1st  phase 750 SEK 
2nd phase 850 SEK 
3rd  phase 950 SEK

Keep in mind we have a limited number of tickets

BUY YOUR TICKET HERE